Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
      
      

HNSW
Giới thiệu Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC)

Trung tâm Năng suất Việt Nam (Vietnam Productivity Centre - VPC) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được thành lập ngày 26 tháng 9 năm 1997 với vai trò là hạt nhân của Phong trào Năng suất chất lượng quốc gia và là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

THÚC ĐẨY PHONG TRÀO NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA:

Diễn đàn Năng suất Chất lượng (P&Q Forum) được Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm quảng bá các hoạt động về năng suất và chất lượng

 • Đề xuất phương hướng, biện pháp và các chương trình thúc đẩy Phong trào năng suất chất lượng tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ xây dựng Phong trào năng suất chất lượng tại các địa phương;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo quảng bá về các hoạt động năng suất chất lượng trong nước và quốc tế;
 • Nghiên cứu, triển khai mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng;
 • Phát hành ấn phẩm, thông tin tuyên truyền;
 • Khởi xướng và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh tổ chức, cá nhân: Giải thưởng Năng suất, Đánh giá cấp chứng chỉ Thực hành tốt 5S…

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA TỔ CHỨC NĂNG SUẤT CHÂU Á - APO VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC:

 • Lựa chọn, đề cử cán bộ từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo, kháo sát, hội nghị, hội thảo tại nước ngoài về năng suất, chất lượng do APO tài trợ;
 • Mời chuyên gia APO hỗ trợ kỹ thuật các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam về các vấn đề và nội dung do Việt Nam yêu cầu;
 • Tổ chức các chương trình khảo sát, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển doanh nghiệp tại các nước thành viên APO;
 • Điều phối Mạng lưới mua hàng xanh (Green Purchasing Network) tại Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia trong và ngoài nước, sự cộng tác hiệu quả của mạng lưới đối tác, đặc biệt là năng lực và kinh nghiệm của mình, VPC đã khẳng định được tính chuyên nghiệp cao trong các dự án thuộc lĩnh vực:

 • Môi trường và phát triển cộng đồng;
 • Phát triển doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu & Triển khai;
 • Cải tiến chất lượng dịch vụ công.

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP, MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG:

 • Thống kê, đánh giá các chỉ tiêu năng suất doanh nghiệp;
 • Thiết lập hệ thống chuẩn đối sánh về năng suất;
 • Báo cáo chỉ tiêu năng suất Việt Nam.

CUNG CÁC DỊCH VỤ VỀ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG:

Khóa đào tạo qua cầu truyền hình do Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Trung tâm Năng suất Việt Nam tổ chức

Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế

 • ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 13485, SA8000, OHSAS 18000…

Các công cụ, giải pháp nâng cao năng suất chất lượng

 • 5S, Kaizen, TQM, TPM, Lean, 6 Sigma…;
 • Quản lý chiến lược, quản lý và phát triển nguồn nhân lực;
 • Thiết lập hệ thống tiêu chí và tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
 • Quản lý sản xuất, quản lý tri thức, quản lý quan hệ khách hàng,

Chương trình đào tạo chuyên sâu

 • Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor);
 • Đào tạo giám đốc chất lượng;
 • Đào tạo thư ký hệ thống quản lý chất lượng (Thư ký ISO);
 • Chuyên gia năng suất;
 • Đào tạo giám đốc Marketing và bán hàng;
 • Đào tạo giám đốc sản xuất.